online french course

คอร์สภาษาฝรั่งเศสออนไลน์สด: กลุ่ม


บทเรียน
ตาราง
เวลา
 • ราคาข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม่ หากท่านเคยสมัครเรียนกับ Berlitz มาก่อนหน้านี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับส่วนลด
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน กรุณาติดต่อที่ปรึกษาหลักสูตร
 • 1 คาบเรียน/บทเรียน ใช้เวลา 45 นาที (รวมเวลาพัก 5 นาที)
 • Daytime: จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 18:10 น.
 • Evening: 18:15 - 21:10 น.
 • Weekend: 8:30 - 6:55 น.

Fixed และ Flexible ต่างกันอย่างไร?

1. Fixed – ผู้เรียนกำหนดตารางเรียนที่แน่นอนไว้ก่อนเริ่มเรียนและจะเรียนตามตารางเรียนวันและเวลาดังกล่าวตลอดหลักสูตร เช่น Fixed – Daytime เรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.
ในกรณีเรียนแบบส่วนตัว สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 20% จากจำนวนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียน เช่นลงคอร์สเรียน 40 คาบ สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 8 คาบ

ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้

เหมาะสำหรับผู้ที่มีตารางเวลาที่แน่นอน

 

2. Flexible  – ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร มีความยืดหยุ่นสูงสุด

ในกรณีเรียนแบบส่วนตัว สามารถกำหนดตารางเรียนที่แน่นอนหรือสำรองคลาสเรียนเป็นครั้ง ๆ ได้ และไม่จำกัดการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 20% จากจำนวนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียนโดยเป็นการเลื่อนทั้งกลุ่ม ไม่สามารถเลื่อนเพียงท่านใดท่านหนึ่งได้

2.1 Flexible - Daytime – ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรได้ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00 น.- 18.10 น. เช่น เรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น. สามารถเปลี่ยนตารางมาเรียนวันอังคารเวลาเดิม หรือเปลี่ยนเวลาในช่วง 7:00 – 18:10 น. ได้

2.2 Flexible – Evening & Weekend – ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกวันและเวลาทำการตลอดหลักสูตร เช่นเรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น. และ เสาร์เวลา 13:00 น.

เรียนรู้และฝึกฝนภาษาฝรั่งเศสของคุณกับเพื่อน ๆ ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์สดกับอาจารย์แบบกลุ่ม หากคุณต้องการฝึกฝนทักษะภาษากับนักเรียนคนอื่น ๆ ที่มีความต้องการเรียนคล้าย ๆ กัน คลาสเรียนภาษาออนไลน์กับอาจารย์แบบกลุ่มคือคำตอบสำหรับคุณ เรียนสนุก มีส่วนร่วมในคลาสตลอดเวลา และที่สำคัญประหยัดงบประมาณ คลาสเรียนแบบกลุ่มที่ Berlitz จำกัดผู้เรียนสูงสุด 4 หรือ 6 คน ดังนั้นคุณยังได้รับความใส่ใจจากอาจารย์เป็นอย่างดี ในขณะที่คุณได้เพื่อนใหม่ที่จะคอยให้ความช่วยเหลือซึ่งกันและกัน

ทำไมต้องเลือกคอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์สดแบบกลุ่มที่ Berlitz

ซึมซับไปกับการเรียนร่วมกัน

 • เรียนร่วมกับเพื่อนร่วมห้อง คุณจะได้เรียนและฝึกภาษาที่คุณเรียนเท่านั้น
 • ให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ที่แท้จริงโดยการจำลองสถานการณ์เสมือนคุณอยู่ต่างประเทศ และยังเป็นการเสริมสร้างความมั่นใจในการสนทนา ทำให้คุณพัฒนาทักษะด้านภาษาอย่างรวดเร็ว
 • มีส่วนร่วมในคลาส ได้รับคำแนะนำและข้อเสนอแนะทันทีจากอาจารย์ของเรา
 • คณาจารย์ที่ได้รับรองจาก Berlitz มาจากทั่วทุกมุมโลก ดังนั้นในขณะที่คุณเรียนภาษาคุณจะได้รับความสนุกสนานไปกับการเรียนรู้วัฒนธรรมและสำเนียงเฉพาะราวกับคุณอยู่ต่างประเทศ
 • คลาสเรียนภาษาแบบกลุ่มของเรามีขนาดเล็กโดยจำกัดนักเรียนอยู่ที่ 4 หรือ 6 คนเท่านั้น คุณจะได้รับความใส่ใจอย่างทั่วถึง ในขณะที่คุณได้เพื่อนใหม่ไปพร้อมกัน

บทสนทนาที่สามารถนำไปใช้ได้จริง

 • ด้วย Berlitz Method คุณจะได้พูดคุยในภาษาที่เรียนกับเพื่อนร่วมห้องและอาจารย์ตั้งแต่วันแรก
 • เวลาเรียนส่วนใหญ่คุณจะได้ฝึกพูดผ่านบทบาทสมมุติ ตั้งคำถามและบทสนทนา ดังนั้นคุณจึงไม่เสียเวลาไปกับการเรียนเชิงทฤษฎีที่ไม่จำเป็น
 • คลาสเรียนกลุ่มขนาดเล็ก นั่นหมายความว่าคุณจะได้รับความใส่ใจอย่างทั่วถึง อาจารย์จะเข้าไปปรับการใช้ภาษาของคุณให้ถูกต้องและสมบูรณ์มากขึ้น
 • ในคลาสเรียนแบบกลุ่มคุณจะได้ฝึกการใช้ภาษาผ่านบทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวันจริง ๆ เพื่อที่คุณจะได้พูดได้อย่างคล่องแคล่วและเป็นธรรมชาติ

คุณเป็นคนกำหนด

 • ทราบได้ว่าเรียนถึงไหนแล้ว สามารถติดตามความก้าวหน้าการเรียนของคุณในขณะเดียวกันก็มีการเพิ่มพูนทักษะในแต่ละสัปดาห์
 • จัดสรรการเงินของคุณอย่างคุ้มค่า คอร์สเรียนภาษาออนไลน์แบบกลุ่มนี้คุณสามารถเรียนได้ด้วยงบประมาณที่เหมาะสมพร้อมกับการเรียนการสอนระดับคุณภาพ คุณไม่ต้องวิตกกังวลอีกต่อไป
 • ยังคงสร้างแรงจูงใจในการเรียน คลาสเรียนภาษาแบบกลุ่มแต่ละคลาสเรียนคุณจะมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้คุณมีกำลังใจในการเรียนอย่างต่อเนื่อง
 • ดูแลตารางเรียนได้เอง เลือกและจองคลาสเรียนแบบกลุ่มได้ที่สถาบันสอนภาษา Berlitz ใกล้คุณหรือผ่านระบบออนไลน์

เรียนอย่างไร

 • คุณจะได้รับการต้อนรับสู่คลาสเรียนโดยอาจารย์ผู้สอนในบรรยากาศเป็นกันเอง อาจารย์จะช่วยกำหนดเป้าหมายการเรียนของกลุ่ม
 • ด้วย Berlitz Method วิธีการสอนที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว อาจารย์ผู้สอนจะสอนโดยใช้แต่ภาษาที่คุณเรียน เพื่อที่จะได้นำภาษาที่เรียนไปใช้ได้ในทันที
 • ในการเรียนแต่ละครั้งจะเป็นไปตามโครงสร้างของ Berlitz คือ Present (นำเสนอ) Practice (ฝึกฝน) และ Perform (ปฏิบัติ) เนื้อหาบทเรียนจะถูกนำเสนอโดยอาจารย์ผู้สอน จากนั้นคุณและเพื่อนร่วมห้องจะทำการฝึกฝนภายใต้คำแนะนำ และสุดท้ายนำสิ่งที่ฝึกฝนไปปฏิบัติเพื่อแสดงให้เห็นว่าคุณสามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้จริง