คอร์ส Academic English

คอร์ส Academic English

ราคาปกติ22,600.00 ฿
/

ประเภท
บทเรียน
เวลา
 • ราคาข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม่ หากท่านเคยสมัครเรียนกับ Berlitz มาก่อนหน้านี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับส่วนลด
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน กรุณาติดต่อที่ปรึกษาหลักสูตร
 • 1 คาบเรียน/บทเรียน ใช้เวลา 45 นาที (รวมเวลาพัก 5 นาที)
 • Daytime: จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 18:10 น.
 • Evening: 18:15 - 21:10 น.
 • Weekend: 8:30 - 6:55 น.

Fixed และ Flexible ต่างกันอย่างไร?

1. Fixed – ผู้เรียนกำหนดตารางเรียนที่แน่นอนไว้ก่อนเริ่มเรียนและจะเรียนตามตารางเรียนวันและเวลาดังกล่าวตลอดหลักสูตร เช่น Fixed – Daytime เรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.
ในกรณีเรียนแบบส่วนตัว สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 20% จากจำนวนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียน เช่นลงคอร์สเรียน 40 คาบ สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 8 คาบ

ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้

เหมาะสำหรับผู้ที่มีตารางเวลาที่แน่นอน

 

2. Flexible  – ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร มีความยืดหยุ่นสูงสุด

ในกรณีเรียนแบบส่วนตัว สามารถกำหนดตารางเรียนที่แน่นอนหรือสำรองคลาสเรียนเป็นครั้ง ๆ ได้ และไม่จำกัดการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 20% จากจำนวนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียนโดยเป็นการเลื่อนทั้งกลุ่ม ไม่สามารถเลื่อนเพียงท่านใดท่านหนึ่งได้

2.1 Flexible - Daytime – ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรได้ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00 น.- 18.10 น. เช่น เรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น. สามารถเปลี่ยนตารางมาเรียนวันอังคารเวลาเดิม หรือเปลี่ยนเวลาในช่วง 7:00 – 18:10 น. ได้

2.2 Flexible – Evening & Weekend – ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกวันและเวลาทำการตลอดหลักสูตร เช่นเรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น. และ เสาร์เวลา 13:00 น.

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้

เราขอเสนอคอร์สเรียนภาษาอังกฤษที่ออกแบบมาเพื่อสอนน้อง ๆ ในระดับมหาวิทยาลัยที่เรียนภาคภาษาอังกฤษ เพื่อน้อง ๆ จะได้ซึมซับและเข้าใจบทเรียนที่เรียนได้เป็นอย่างดี คอร์สเรียนเหล่านี้เหมาะสำหรับน้อง ๆ ที่ต้องการติวเข้ามหาวิทยาลัยในหลักสูตรนานาชาติทั้งในประเทศ และต่างประเทศ
ที่ Berlitz เราเชื่อว่านักเรียนของเราควรได้เรียนภาษาที่สามารถนำไปใช้ได้ในชีวิตจริงโดยสอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนของแต่ละคน และสามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสิ่งที่แต่ละบุคคลประสบพบเจอ

คอร์สเรียนมีอะไรบ้าง

 • ภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมเชิงวิชาการ
มีการใช้เนื้อหาบทเรียนเพื่อเป็นหลักในการสอน นักเรียนจะได้เรียนรู้วิธีการจดเล็คเชอร์ การนำเสนอ การอ่านบทความภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี การเขียนเรียงความ และความท้าทายอื่น ๆ
คอร์สเรียนถูกออกแบบมาเป็นพิเศษสำหรับนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ นักเรียนจะได้รับการประเมินวิเคราะห์ความต้องการจากทีมให้คำปรึกษาของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นจะได้รับการประเมินระดับภาษา และวิเคราะห์ความต้องการที่แม่นยำจากอาจารย์อาวุโส ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ทีมผู้สอนสามารถจัดคอร์สเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายสร้างกระบวนการเรียนรู้ และตระเตรียมคอร์สเรียนเฉพาะบุคคลได้
 • การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ
มอบประสบการณ์การเรียน writing ที่คุณจะได้ฝึกเขียนภาษาอังกฤษเพื่อนำไปใช้ในการเรียนในมหาวิทยาลัย มีการใช้เนื้อหาบทเรียนเพื่อเป็นหลักในการสอน นักเรียนจะได้เรียนหลักการเขียนบทความ ต้องเขียนอย่างไร สรุปอย่างไร นักเรียนบางคนสามารถเขียนได้จนถึงการเขียนรายงานบรรณานุกรม บทเรียนแบ่งออกเป็น ระดับ Intermediate, Upper Intermediate, และ Advanced
คอร์สการเขียนภาษาอังกฤษ ออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อให้เหมาะกับความต้องการของนักเรียนแต่ละคน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนนักเรียนจะได้รับการประเมินวิเคราะห์ความต้องการจากทีมให้คำปรึกษาของเราโดยไม่มีค่าใช้จ่าย จากนั้นจะได้รับการประเมินระดับภาษา และวิเคราะห์ความต้องการที่แม่นยำจากอาจารย์อาวุโส ต่อจากนั้นจะให้นักเรียนเขียนตัวอย่างเรียงความเพื่อใช้เป็นข้อมูลอ้างอิงถึงระดับภาษาปัจจุบัน ขั้นตอนเหล่านี้จะช่วยให้ทีมผู้สอนสามารถจัดคอร์สเรียนให้เป็นไปตามเป้าหมายของผู้เรียน สร้างกระบวนการเรียนรู้ และตระเตรียมคอร์สเรียนเฉพาะบุคคลได้
คอร์สภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของเราเหมาะสำหรับ
 • นักเรียนที่เรียนหลักสูตรนานาชาติในประเทศไทย และนักเรียนที่ติวเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและไม่เยิ่นเย้อ
 • นักเรียนที่ต้องการฝึกฝนทักษะการพูดภาษาอังกฤษ และใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอได้เป็นอย่างดี
 • นักเรียนที่เข้าเรียนในสถาบันที่มีการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษเป็นครั้งแรกในชีวิตการศึกษา
คุณจะได้อะไรบ้างเมื่อเรียนคอร์สภาษาอังกฤษเชิงวิชาการของเรา:
 • อาจารย์ส่วนตัวที่จะสอนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนของคุณแบบ 1-1
 • การพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว
 • เนื้อหาบทเรียนเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ
 • คุณจะมีส่วนร่วมในการฝึกฝนทักษะที่คุณต้องการตลอดเวลาสู่หนทางแห่งความสำเร็จ
 • ราคาข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม่ หากท่านเคยสมัครเรียนกับ Berlitz มาก่อนหน้านี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับส่วนลด
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน กรุณาติดต่อที่ปรึกษาหลักสูตร
 • 1 คาบเรียน/บทเรียน ใช้เวลา 45 นาที (รวมเวลาพัก 5 นาที)
 • Daytime: จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 18:10 น.
 • Evening: 18:15 - 21:10 น.
 • Weekend: 8:30 - 6:55 น.