Proficiency levels

เราได้พัฒนามาตรฐานระดับความสามารถทางภาษาในทุกภาษาที่เราสอน เพื่อเป็นการประเมินระดับความสามารถทางภาษา ณ ปัจจุบันของคุณ โดยเริ่มตั้งแต่ระดับ 1 (เริ่มต้น) ถึง ระดับ10 (มืออาชีพ) โดยเราจะวัดระดับความเข้าใจและทักษะการใช้งานของคุณ
หลังจากทำการวิเคราะห์ความต้องการจากแบบสอบถามและพูดคุยกับเจ้าหน้าที่ของเราแล้ว จากนั้นเราจะให้คำแนะนำถึงแนวทางการเรียนที่เหมาะสมกับระดับพื้นฐานความสามารถของคุณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการเรียนของคุณจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งเป้าไว้

ระดับความสามารถทางภาษา

ระดับ 1 - Functional
ความรู้ด้านภาษาค่อนข้างสื่อสารได้อย่างจำกัด สามารถฟังและพูดในสถานการณ์ที่ง่าย ๆ
ระดับ 2 - Functional
ระดับ functional นี้ คุณสามารถสื่อสารขั้นพื้นฐานเท่าที่จำเป็นได้ในวงจำกัด โดยใช้ในสถานการณ์ง่าย ๆ ที่คุณคุ้นเคยในชีวิตประจำวัน
ระดับ 3 - Intermediate
คุณสามารถสื่อสารในสถานการณ์ที่ไม่ซับซ้อนได้ รวมถึงการสื่อสารในชีวิตประจำวันและที่ทำงาน อีกทั้งยังเข้าใจความหมายโดยทั่วไปของบทสนทนาในเรื่องที่คุ้นเคยได้
ระดับ 4 - Intermediate
ในระดับ Intermediate นี้ คุณสามารถประยุกต์การสื่อสารเข้ากับเนื้อหาในบทเรียน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การสื่อสารและการเรียนรู้ของคุณ คุณจะเข้าใจรายละเอียดเนื้อหาในบริบทที่คุณคุ้นเคย และยังสามารถสนทนาในเรื่องทั่ว ๆ ไป ได้หลากหลายมากขึ้น
ระดับ 5 - Upper Intermediate
คุณสามารถสื่อสารได้ดีระดับหนึ่ง มีการริเริ่ม สานต่อ และยังสามารถเข้าใจเนื้อหาการสื่อสารโดยรวมได้เกือบทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับชีวิตประจำวันและการทำงาน
ระดับ 6 - Upper Intermediate
ในระดับ upper intermediate นี้ คุณได้หลอมรวมทักษะทางภาษาที่จำเป็นในการสื่อสารเอาไว้ คุณจะสามารถสื่อสารได้อย่างคล่องแคล่วโดยไม่เคอะเขินทั้งในบริบทสื่อสารในที่ทำงานและชีวิตประจำวัน ทั้งยังสามารถใช้รูปประโยคอธิบายบอกกล่าวที่หลากหลายแตกต่างกันออกไป
ระดับ 7 - Advanced
คุณสามารถเริ่มสร้างประโยคที่มีความซับซ้อนได้ดีขึ้น และสามารถรับมือจัดการกับบทสนทนาทางโทรศัพท์ได้อย่างสบาย
ระดับ 8 - Advanced
ในระดับ advanced นี้ คุณสามารถสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและเหมาะสม แม้แต่การสื่อสารในสถานการณ์ที่ยุ่งยากซับซ้อน เช่น การดำเนินการประชุม คุณจะสามารถเข้าร่วมวงสนทนาทั่ว ๆ ไป หรือในการทำงานได้อย่างง่ายดาย และสามารถจัดการกับบทสนทนาผ่านทางโทรศัพท์ได้อย่างสบาย
ระดับ 9 - Professional
คุณสามารถสื่อสารกับผู้คนได้หลากหลายทั้งในหัวข้อที่คุณคุ้นเคยหรือหัวข้อใหม่ ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าคุณจะต้องสื่อสารแบบส่วนตัว เชิงวิชาการ หรือการทำงานระดับมืออาชีพ รวมไปถึงการพูดในที่สาธารณะและการฟังที่ต้องใช้การพินิจพิเคราะห์
ระดับ 10 - Professional
ในระดับ professional นี้ คุณสามารถสื่อสารได้อย่างเจ้าของภาษา คุณเข้าใจและใช้โครงสร้างภาษาได้เกือบทั้งหมด ตลอดจนการใช้คำศัพท์ได้อย่างหลากหลาย เชิงลึกได้ดีเทียบเท่ากับเจ้าของภาษาที่ได้รับการศึกษามาเป็นอย่างดี การสื่อสารเป็นไปอย่างคล่องแคล่ว เหมาะสม และมีการเรียบเรียงที่ดี— สามารถเรียบเรียงความคิด ให้การบรรยายได้อย่างชัดเจนและสอดคล้องกัน

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้