วงจรการเรียนรู้ของ Berlitz

เริ่มแรกเมื่อคุณสอบถามคอร์สเรียนเพื่อพัฒนาทักษะทางภาษาและความเข้าใจด้านวัฒนธรรมกับ Berlitz จะมีอยู่ 2-3 ขั้นตอน เพื่อให้เราทราบว่าควรจะแนะนำคอร์สเรียนใดที่เหมาะกับระดับพื้นฐานทางภาษาของคุณ และจะทำอย่างไรเพื่อให้คุณมีความก้าวหน้าในการเรียนได้อย่างรวดเร็วและเป็นไปตามวัตถุประสงค์การเรียนของคุณ
เราเรียกว่า Berlitz Learning Cycle หรือ วงจรการเรียนรู้ ที่ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนและสร้างความมั่นใจตลอดระยะเวลาการเรียนของคุณ ซึ่งมีขั้นตอนดังต่อไปนี้:

กระบวนการมีดังนี้:

  • ทำความรู้จักความต้องการของคุณ - เมื่อเราเข้าใจจุดมุ่งหมายของคุณแล้ว ทำให้เราสามารถอธิบายชี้แนะการเรียนที่เหมาะสมที่สุดให้กับคุณ และยังเป็นวิธีช่วยให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียนภาษาและความเข้าใจทางวัฒนธรรม

  • ปฐมนิเทศ - เราจะอธิบายให้คุณได้ทราบว่าจะต้องเรียนและปฏิบัติอย่างไรบ้างตามขั้นตอนต่าง ๆ ก่อนคุณเริ่มเรียน คุณจะได้พบกับอาจารย์ผู้สอน ได้ทำความรู้จักคุ้นเคยกับสถานที่ที่เรียน รับสื่อการเรียน และเรียนรู้เกี่ยวกับช่องทางการเรียนต่าง ๆ ของเรา

  • ตรวจสอบความก้าวหน้าการเรียนของคุณ - เพื่อให้แน่ใจว่าการเรียนของคุณเป็นไปตามเป้าหมายการเรียน สามารถนำสิ่งที่เรียนรู้ไปใช้ได้เป็นอย่างดี พร้อมให้คำแนะนำเพิ่มเติม ให้คุณได้สื่อสารภาษาและปรับการใช้ให้เข้ากับวัฒนธรรมได้อย่างมั่นใจ

  • การทดสอบ - เป็นการประเมินวัดระดับความเข้าใจและทักษะของคุณ ดังนั้นคุณจะทราบว่าตัวคุณเองมีความก้าวหน้ามากน้อยเพียงใด ก่อนที่จะก้าวไปสู่การเรียนในระดับถัดไป

  • การรับรองความสำเร็จ - คุณจะได้รับใบประกาศนียบัตรเพื่อเป็นการยืนยันความสำเร็จของคุณ!

  • ก้าวไปสู่ระดับถัดไป - เราจะทำการพูดคุยว่าคุณยังพึงพอใจกับความสำเร็จนี้หรือต้องการพัฒนาเพื่อก้าวไปสู่การเรียนในระดับถัดไป

ติดต่อเรา

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้