โปรโมชั่นผ่อนชำระโดย Berlitz

 • โปรโมชั่นผ่อนชำระสามารถใช้ได้กับคอร์สเรียนแบบตัวต่อตัว ขั้นต่ำ 40 คาบเรียนเท่านั้น ใช้ได้ทั้งสำหรับลูกค้าใหม่และและลูกค้าปัจจุบัน
 • ลูกค้าสามารถเลือกเงื่อนไขการชำระเงินได้ 2 เงื่อนไขตามรายละเอียดด้านล่าง
 • ตัวเลือก A (แบ่งชำระเงิน 2 งวด):
  • การชำระเงินครั้งที่ 1: 60% ของค่าเล่าเรียน
  • การชำระเงินครั้งที่ 2: 40% ของค่าเล่าเรียน หลังจากเรียนจบบทเรียนที่ 30

ตัวอย่าง Fixed schedule 44,800 บาท

ชำระเงินครั้งที่ 1 (60%) ชำระเงินครั้งที่ 2 (40%)
26,880 บาท 17,920 บาท
ตัวอย่าง Flexible schedule 46,000 บาท

ชำระครั้งที่ 1 60% ชำระเงินครั้งที่ 2 (40%)
27,600 บาท 18,400 บาท
 • ตัวเลือก B (แบ่งชำระเงิน 4 งวด):
  • การชำระเงินครั้งที่ 1 และ 2: 30% ของค่าเล่าเรียน
  • การจ่ายเงินครั้งที่ 2: หลังจากจบบทเรียนที่ 15 แล้ว
  • การชำระครั้งที่ 3: หลังจากจบบทเรียนที่ 30
  • การจ่ายเงินครั้งที่ 4: หลังจากจบบทเรียนที่ 45 แล้ว
ตัวอย่าง Fixed schedule 44,800 บาท
ชำระเงินครั้งที่ 1 (30%) ชำระเงินครั้งที่ 2 (30%) ชำระเงินครั้งที่ 3 (20%) ชำระเงินครั้งที่ 4 (20%)
13,400 บาท 13,400 บาท 8,960 บาท 8,960 บาท

 

ตัวอย่าง Flexible schedule 46,000 บาท
ชำระเงินครั้งที่ 1 (30%) ชำระเงินครั้งที่ 2 (30%)  ชำระเงินครั้งที่ 3 (20%) ชำระเงินครั้งที่ 4 (20%)
13,800 บาท 13,800 บาท 9,200 บาท 9,200 บาท

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • การลงทะเบียน "ไม่สามารถขอคืนเงินได้" สำหรับลูกค้าที่ใช้แผนการผ่อนชำระ
 • ค่าหนังสือและค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนจะต้องชำระในการชำระเงินครั้งแรก ไม่รวมอยู่ในโปรโมชั่นการแบ่งชำระ
 • ในกรณีที่ลูกค้าได้รับโปรโมชั่นคาบเรียนฟรี คาบเรียนฟรีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้หลังจากชำระเงินค่าเรียนครบถ้วนแล้ว
 • ลูกค้าจะต้องจองตารางเรียนอย่างน้อยสองครั้งต่อสัปดาห์