โปรแกรมภาษาออนไลน์สำหรับเด็ก

คอร์สเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็ก จะช่วยให้น้อง ๆ ได้ค้นพบพรสวรรค์ของตนเองและเข้าใจโลกใบนี้มากยิ่งขึ้น ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหนก็ตาม การเรียนภาษาตั้งแต่ยังเล็กจะทำให้น้อง ๆ มีกระบวนการเรียนรู้ที่ดี และยังสร้างความมั่นใจตั้งแต่ยังเล็ก ด้วยการเรียนรูปแบบออนไลน์หมายความว่าน้อง ๆ สามารถเรียนได้จากทุกที่ได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาที่สถาบัน เพียงแค่คลิกและเริ่มเรียนได้เลย!

เสริมสร้างทักษะเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติให้กับบุตรหลาน

ประโยชน์ของการสื่อสารได้สองภาษานั้น เป็นการพัฒนากระบวนความคิด เปิดมุมมองโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสการทำงาน การให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับความสำเร็จในอนาคต
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเรียนภาษาที่สองนั้นช่วยพัฒนากระบวนความคิดโดยรวม นอกเหนือจากการเรียนพูด อ่าน และเขียน แล้วยังช่วยให้น้อง ๆ มีผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วย มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ แก้ปัญหาและภาวะทางอารมณ์ ที่ยืดหยุ่น นอกจากนี้คลาสเรียนของเรายังสนุกและมีการโต้ตอบกันตลอดเวลา ทำให้น้อง ๆ ได้มีส่วนร่วมและเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
โปรแกรมเรียนภาษาออนไลน์สำหรับเด็ก ประกอบไปด้วย:
- คอร์สเรียนภาษาแบบส่วนตัวสำหรับน้อง ๆ วัย 8–17 ปี
- คอร์สเรียนมีการปรับให้เหมาะกับทักษะระดับของภาษา เป้าหมาย และระยะเวลา
-เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 คาบต่อครั้ง คาบเรียนละ 40 นาที น้อง ๆ จะได้เรียนกับอาจารย์ผ่านรูปแบบ Berlitz Live Online