Private Course For IELTS & Course For TOEFL Preparation

คอร์ส IELTS, TOEFL และ TOEIC

ราคาปกติ22,600.00 ฿
/

บทเรียน
ตาราง
เวลา
 • ราคาข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม่ หากท่านเคยสมัครเรียนกับ Berlitz มาก่อนหน้านี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับส่วนลด
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน กรุณาติดต่อที่ปรึกษาหลักสูตร
 • 1 คาบเรียน/บทเรียน ใช้เวลา 45 นาที (รวมเวลาพัก 5 นาที)
 • Daytime: จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 18:10 น.
 • Evening: 18:15 - 21:10 น.
 • Weekend: 8:30 - 6:55 น.

Fixed และ Flexible ต่างกันอย่างไร?

1. Fixed – ผู้เรียนกำหนดตารางเรียนที่แน่นอนไว้ก่อนเริ่มเรียนและจะเรียนตามตารางเรียนวันและเวลาดังกล่าวตลอดหลักสูตร เช่น Fixed – Daytime เรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.
ในกรณีเรียนแบบส่วนตัว สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 20% จากจำนวนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียน เช่นลงคอร์สเรียน 40 คาบ สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 8 คาบ

ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้

เหมาะสำหรับผู้ที่มีตารางเวลาที่แน่นอน

 

2. Flexible  – ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร มีความยืดหยุ่นสูงสุด

ในกรณีเรียนแบบส่วนตัว สามารถกำหนดตารางเรียนที่แน่นอนหรือสำรองคลาสเรียนเป็นครั้ง ๆ ได้ และไม่จำกัดการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 20% จากจำนวนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียนโดยเป็นการเลื่อนทั้งกลุ่ม ไม่สามารถเลื่อนเพียงท่านใดท่านหนึ่งได้

2.1 Flexible - Daytime – ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรได้ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00 น.- 18.10 น. เช่น เรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น. สามารถเปลี่ยนตารางมาเรียนวันอังคารเวลาเดิม หรือเปลี่ยนเวลาในช่วง 7:00 – 18:10 น. ได้

2.2 Flexible – Evening & Weekend – ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกวันและเวลาทำการตลอดหลักสูตร เช่นเรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น. และ เสาร์เวลา 13:00 น.

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้

ที่ Berlitz เราจะออกแบบคอร์สเรียนเฉพาะเพื่อช่วยคุณในการเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL หรือ TOEIC คอร์สเรียนของเราเป็นการเรียนแบบส่วนตัว ไม่ได้เป็นแบบกลุ่มที่มีนักเรียนประมาณ 10-20 คน
คอร์สเรียนมีทั้งแบบ 40 คาบเรียนหรือ 60 คาบเรียนต่อคอร์ส คุณสามารถเลือกได้ว่าคอร์สเรียนแบบไหนเหมาะกับเป้าหมายและระดับของคุณ คอร์สเรียนแบบส่วนตัวนี้สามารถเรียนได้ในวันและเวลาที่คุณต้องการ Berlitz มีทางเลือกที่ยืดหยุ่นให้กับคุณ

คอร์สเตรียมตัวสอบภาษาอังกฤษของเราเหมาะสมกับ:

 • ผู้ที่ต้องเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEIC หรือ TOEFL เพื่อทำงานหรือขอวีซ่านักเรียน
 • พนักงานที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารและได้รับใบรับรองที่เป็นที่ยอมรับ
 • นักศึกษามหาวิทยาลัยที่ต้องการยื่นคะแนนสอบเพื่อขอจบการศึกษา หรือหลักสูตรพิเศษต่าง ๆ เช่น แพทย์ พยาบาลหรืออาจารย์
 • สำหรับใครก็ตามที่ผลคะแนนไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ต้องการ ข คอร์สเรียนจะได้รับการออกแบบมาเฉพาะสำหรับคุณ

คุณจะได้รับอะไรบ้างเมื่อเรียนคอร์สเตรียมตัวทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับ Berlitz 

 • อาจารย์ส่วนตัวที่จะเน้นคอร์สเรียนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของคุณ
 • การพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว
 • เนื้อหาบทเรียนเฉพาะเพื่อพัฒนาทักษะของคุณ
 • ตารางเวลาที่สามารถปรับเปลี่ยนได้
 • คุณจะมีส่วนร่วมในการฝึกทักษะที่คุณต้องการตลอดเวลา
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีความเชี่ยวชาญที่จะแบ่งปันเคล็ดลับ ตอบข้อสงสัยต่าง ๆ
 • เตรียมตัวเพื่อทดสอบระดับภาษาอังกฤษที่เป็นที่ยอมรับทั่วโลก (การสอบ IELTS, TOEFL และ TOEIC)
 • ราคาข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม่ หากท่านเคยสมัครเรียนกับ Berlitz มาก่อนหน้านี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับส่วนลด
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน กรุณาติดต่อที่ปรึกษาหลักสูตร
 • 1 คาบเรียน/บทเรียน ใช้เวลา 45 นาที (รวมเวลาพัก 5 นาที)
 • Daytime: จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 18:10 น.
 • Evening: 18:15 - 21:10 น.
 • Weekend: 8:30 - 6:55 น.