คอร์สภาษาเกาหลีแบบกลุ่มเล็ก

คอร์สภาษาเกาหลีแบบกลุ่มเล็ก


บทเรียน
ตาราง
เวลา
  • ราคาข้างต้นรวมค่าธรรมเนียมการลงทะเบียนสำหรับนักเรียนใหม่ หากท่านเคยสมัครเรียนกับ Berlitz มาก่อนหน้านี้ กรุณาติดต่อเราเพื่อรับส่วนลด
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเรียน กรุณาติดต่อที่ปรึกษาหลักสูตร
  • 1 คาบเรียน/บทเรียน ใช้เวลา 45 นาที (รวมเวลาพัก 5 นาที)
  • Daytime: จันทร์ - ศุกร์ 7:00 - 18:10 น.
  • Evening: 18:15 - 21:10 น.
  • Weekend: 8:30 - 6:55 น.

Fixed และ Flexible ต่างกันอย่างไร?

1. Fixed – ผู้เรียนกำหนดตารางเรียนที่แน่นอนไว้ก่อนเริ่มเรียนและจะเรียนตามตารางเรียนวันและเวลาดังกล่าวตลอดหลักสูตร เช่น Fixed – Daytime เรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น.
ในกรณีเรียนแบบส่วนตัว สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 20% จากจำนวนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียน เช่นลงคอร์สเรียน 40 คาบ สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 8 คาบ

ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงตารางเรียนได้

เหมาะสำหรับผู้ที่มีตารางเวลาที่แน่นอน

 

2. Flexible  – ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตร มีความยืดหยุ่นสูงสุด

ในกรณีเรียนแบบส่วนตัว สามารถกำหนดตารางเรียนที่แน่นอนหรือสำรองคลาสเรียนเป็นครั้ง ๆ ได้ และไม่จำกัดการเปลี่ยนแปลง

ในกรณีเรียนแบบกลุ่ม สามารถเลื่อนคลาสเรียนได้ 20% จากจำนวนคอร์สเรียนที่ลงทะเบียนโดยเป็นการเลื่อนทั้งกลุ่ม ไม่สามารถเลื่อนเพียงท่านใดท่านหนึ่งได้

2.1 Flexible - Daytime – ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาเรียนได้ตลอดระยะเวลาของหลักสูตรได้ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 7:00 น.- 18.10 น. เช่น เรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น. สามารถเปลี่ยนตารางมาเรียนวันอังคารเวลาเดิม หรือเปลี่ยนเวลาในช่วง 7:00 – 18:10 น. ได้

2.2 Flexible – Evening & Weekend – ผู้เรียนสามารถเลือกเวลาเรียนได้ทุกวันและเวลาทำการตลอดหลักสูตร เช่นเรียนทุกวันจันทร์เวลา 10:00 น. และ เสาร์เวลา 13:00 น.

เรียนภาษาเกาหลีด้วยความใส่ใจจากเจ้าของภาษา

ต้องการเรียนรู้ภาษาเกาหลีในบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากผู้สอนเจ้าของภาษาที่มีประสบการณ์หรือไม่? Berlitz นำเสนอชั้นเรียนภาษาเกาหลีแบบกลุ่มเล็กที่ออกแบบมาเพื่อช่วยให้คุณพัฒนาทักษะภาษาของคุณอย่างรวดเร็ว

ชั้นเรียนของเราจำกัดนักเรียน 2-3 คน ทำให้คุณได้รับความสนใจแบบมากขึ้น และยังได้โต้ตอบกับเพื่อนร่วมชั้นมากขึ้น คุณจะมีโอกาสฝึกฝนทักษะการพูด การฟัง และการเขียนของคุณในสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนและมีส่วนร่วม

อาจารย์ผู้สอนของเราเป็นเจ้าของภาษาชาวเกาหลีและได้รับการฝึกฝนใน Berlitz Method ซึ่งเน้นทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติและสถานการณ์ในชีวิตจริง พวกเขาจะทำงานร่วมกับคุณเพื่อสร้างแผนการเรียนที่ตรงตามความต้องการของคุณและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายด้านภาษา