Summer camp ภาษาอังกฤษที่ Berlitz

โปรแกรมของเราออกแบบเพื่อให้การเรียนภาษาสนุกมากยิ่งขึ้น

เมื่อพูดถึงการเรียนรู้ภาษาใหม่ตั้งแต่ยังเป็นเด็ก องค์ประกอบที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของความสำเร็จคือการจดจ่ออยู่กับสิ่งรอบตัว ที่ Berlitz หลักสูตรของเราออกแบบมาเพื่อให้เด็กๆ ไก้ใช้สมาธิไปกับการเรียนภาษาผ่านกิจกรรมที่คุณครูผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติสรรหามาให้ในแต่ละวัน

 

ทำไมจึงควรเรียนภาษาอังกฤษ?

ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่พูดกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกและเป็นประตูที่ยอดเยี่ยมสำหรับโอกาสในอนาคต นอกจากนี้ การวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าวัยเด็กเป็นเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษา เนื่องจากเด็กๆ สามารถซึมซับความแตกต่างของภาษาต่างประเทศได้ดีขึ้น (รวมถึงสำเนียงเจ้าของภาษาด้วย)

ทำไมต้อง Berlitz?

อาจารย์ที่ผ่านการฝึกอบรมและเชี่ยวชาญการสอนภาษาเด็ก

หลักสูตรเฉาะตัวและกิจกรรมหลากหลาย

ได้ใบรับรองการฝึกอบรมหลังเรียนจบ