Best online French course

คอร์สภาษาฝรั่งเศสออนไลน์

เรียนรู้ภาษาฝรั่งเศสและหมั่นฝึกฝนการใช้ภาษากับอาจารย์เจ้าของภาษาของ Berlitz ไม่ว่าคุณจะเรียนภาษาเพื่อการทำงาน ท่องเที่ยว การศึกษาหรือหลงรักในภาษาฝรั่งเศส ที่ Berlitz คุณจะสามารถปรับการเรียนให้เหมาะกับเป้าหมายของคุณได้
เรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์กับ Berlitz ดีอย่างไร
ไม่ว่าเป้าหมายการเรียนภาษาฝรั่งเศสของคุณเป็นเช่นไร เรามีคอร์สเรียนให้คุณเลือกที่คุณจะเรียนภาษาฝรั่งเศสอย่างอิสระหรือจะเรียนกับอาจารย์ผู้สอน นอกจากตารางเรียนที่ยืดหยุ่นแล้วเรายังสามารถปรับเนื้อหาบทเรียนให้ใกล้เคึยงกับงาน ความสนใจ และเป้าหมายการเรียนของคุณได้อีกด้วย
ตลอดระยะการเรียน จะมีการบันทึกและแจ้งให้คุณทราบว่าคุณมาถูกทางแล้วหรือต้องให้คำแนะนำเพิ่มเติม ซี่งจะช่วยให้คุณเรียนรู้ได้เร็วขึ้น รวมทั้งปรับกระบวนการเรียนของคุณให้เหมาะสม
คอร์สภาษาฝรั่งเศสออนไลน์มีอะไรบ้าง

1. คอร์สฝรั่งเศสออนไลน์แบบเรียนด้วยตนเอง

คลาสเรียนด้วยตนเองทำให้การเรียนภาษาฝรั่งเศสเป็นเรื่องง่าย คุณสามารถเรียนออนไลน์ได้ทุกเวลาที่คุณต้องการและนำสิ่งที่เรียนจากอาจารย์ Berlitz มาฝึกฝน

2. คอร์สเรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์แบบเรียนสด

Berlitz ออนไลน์สดให้คุณได้มีส่วนร่วมในคลาสเหมือนกันกับเรียนที่สาขา คุณจะได้รับความสะดวกสบายเพิ่มเติม โดยสามารถเรียนได้จากทุกที่ ทุกเวลาที่คุณต้องการ

ขัอดีของการเรียนภาษาฝรั่งเศสออนไลน์กับ Berlitz

สามารถสลับการเรียนระหว่างเรียนออนไลน์และเรียนที่สาขาได้
ที่ Berlitz คุณสามารถเรียนได้ทั้งแบบตัวต่อตัวและออนไลน์ได้ตามที่คุณสะดวก
 
ระดับความสามารถทางภาษา 10 ระดับ
ที่ Berlitz คุณจะได้รับการทดสอบความสามารถและประเมินทักษะการใช้ภาษาเพื่อดูว่าระดับใดที่เหมาะกับคุณ ทราบผลในทันที โดยมีระดับความสามารถทั้งหมด 10 ระดับด้วยกัน
 
เรียนอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ
คุณจะเข้าใจและพัฒนาการใช้ภาษาได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงการนำไปใช้เป็นไปตามโปรแกรมระดับแบบแผนของเรา
 
ไม่เพียงเข้าใจแต่ภาษายังรวมถึงวัฒนธรรม
คลาสเรียนที่ให้คุณมากกว่าภาษา คุณจะได้เรียนรู้วัฒนธรรมโดยตรงจากอาจารย์เจ้าของภาษาผู้มีประสบการณ์ ในขณะเดียวกันคุณจะได้ซึมซับภาษาไปพร้ดม ๆ กัน

คำถามที่พบบ่อย (FAQs)

เรามีคอร์สเรียนหลากหลายสำหรับองค์กร ซึ่งสามารถปรับเนื้อหาบทเรียนให้เกี่ยวเนื่องกับสาขาอาชีพของพนักงาน คุณสามารถกำหนดหัวข้อการเรียนให้ครอบคลุมทักษะที่จำเป็นต่อการทำงาน
การเรียนภาษาฝรั่งเศสให้เป็นเร็วที่สุดคือการเรียนออนไลน์แบบส่วนตัว คุณจะได้รับความใส่ใจจากอาจารย์ผู้สอนอย่างเต็มที่ มีเวลาพูดในคลาสมากขึ้น และสามารถจัดการกับบทเรียนให้ตรงกับความสนใจและเป้าหมายของคุณได้
ด้วยคอร์สเรียนออนไลน์ทำให้ชีวิตของคุณสะดวกสบายมากขึ้น โดยโปรแกรมการเรียนด้วยตนเอง คุณจะได้ฝึกทำแบบฝึกหัดที่หลากหลายและแตกต่างกัน ซึ่งคุณสามารถใช้ช่วงเวลาระหว่างพักกลางวัน บนรถสาธารณะหรือช่วงเวลาตอนเย็นบนโซฟาสบาย ๆ