วิธีเพิ่มสมรรถนะทางวัฒนธรรม (cultural competence) ในที่ทำงาน

วิธีเพิ่มสมรรถนะทางวัฒนธรรม (cultural competence) ในที่ทำงาน

ทุกวันนี้โลกของเราเชื่อมต่อถึงกันมากขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพูดถึงธุรกิจ นั่นหมายถึงการมีปฏิสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรมระหว่างเพื่อนร่วมงาน คู่ค้า และองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพบปะกันในชีวิตจริงหรือออนไลน์ระหว่างประเทศหรือในประเทศ โอกาสที่คุณจะทำงานกับผู้คนที่มาจากภูมิหลังที่หลากหลายก็มีมากขึ้น และบริษัทของคุณซึ่งกำลังมองหาโอกาสในการขยายธุรกิจก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกัน

น่าเสียดายที่แม้ว่าผู้นำในองค์กรจำนวนมากจะตระหนักถึงความจำเป็นในความสามารถเชิงวัฒนธรรม (cultural competence) ในองค์กรของตน แต่พวกเขากลับไม่ได้ใช้ประโยชน์จากการเรียนรู้ระหว่างวัฒนธรรมเสมอไป จากงานวิจัยเมื่อเร็ว ๆ นี้ Economist Intelligence Unit ได้สำรวจผู้บริหารกว่า 500 คนจากทั่วโลกเกี่ยวกับธุรกิจระหว่างประเทศในปัจจุบันและแผนการของพวกเขาสำหรับการมีส่วนร่วมทั่วโลก และนี่คือสิ่งที่พวกเขาค้นพบ

เมื่อถูกถามถึงความท้าทายที่พวกเขากำลังเผชิญในตลาดโลกที่มีการแข่งขันอย่างขับเคี่ยว ผู้บริหารหลายคนได้กล่าวถึงการสื่อสารและความร่วมมือข้ามพรมแดนโดยเฉพาะ

ร้อยละห้าสิบของผู้ตอบแบบสอบถามกล่าวว่าความเข้าใจผิดในการสื่อสารเป็นอุปสรรคขัดขวางการเจรจาธุรกิจระหว่างประเทศของพวกเขา ซึ่งส่งผลให้เกิดการสูญเสียผลประโยชน์ทางการเงินสำหรับบริษัทของพวกเขา ผู้บริหารจำนวนหนึ่งชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของความชัดเจนในการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม โดยยกให้สิ่งนี้สำคัญพอๆ กับผลประโยชน์ทางการเงิน

ในขณะเดียวกัน 90 เปอร์เซ็นต์กล่าวว่าความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) จะเป็นประโยชน์ต่อรายได้ของบริษัทและส่วนแบ่งการตลาด และควรดำเนินการให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม มีเพียงร้อยละ 47 เท่านั้นที่กล่าวว่าบริษัทของพวกเขามีโครงการฝึกอบรมด้านการสื่อสารระหว่างวัฒนธรรม (Intercultural Communication) อยู่แล้ว

เห็นได้ชัดว่าความสามารถเชิงวัฒนธรรม (Intercultural Communication) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจในปัจจุบัน ดังนั้นคุณจะช่วยให้สมาชิกในองค์กรของคุณได้รับและใช้ประโยชน์จากความเข้าใจทางวัฒนธรรมเพื่อการสื่อสารและการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นได้อย่างไร การวิจัยล่าสุดโดย The Georgetown Consortium Project สามารถให้คำตอบนี้ได้ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าแม้ความพยายามในการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมอื่นๆ จะเป็นประโยชน์ต่อพนักงาน การตระฟนักรู้ได้ด้วยตัวเอง การตั้งคำถาม จะทำให้มุ่งเน้นไปสู่ความเข้าใจและความสามารถทางวัฒนธรรมที่มากขึ้น

จริงอยู่ที่ว่าการศึกษาหาข้อมูลเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรม การเดินทาง และการเรียนรู้ภาษาใหม่จะมีความสำคัญและช่วยเสริมสร้างชีวิต แต่ความสามารถทางวัฒนธรรมในระดับที่ลึกซึ้งนั้นมาจากการเรียนรู้รอบตัวคุณเอง

นี่คือความจริงที่มนุษย์เรียนรู้กันมานาน ตามที่ชาวกรีกโบราณจารึกไว้บนวิหารอพอลโล "พึงรู้จักตัวท่านเอง" (Know Thyself) เป็นบทเรียนที่ชี้นำผู้คนมานับพันปี

ความสำคัญของการตระหนักรู้ในตนเอง (Know Thyself) เป็นแนวคิดที่ซับซ้อน มีหลายแง่มุมที่บ่งบอกว่าคุณเป็นใครและแสดงออกมาอย่างไรในที่ทำงาน ที่ที่คุณเติบโตขึ้น ขนาดและลักษณะของครอบครัว เชื้อชาติ สถานะทางเศรษฐกิจและสังคม วุฒิการศึกษา และการฝึกอบรมใดๆ ที่คุณได้รับล้วนเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตัวตนของคุณในตอนนี้ การเข้าใจถึงความซับซ้อนของวัฒนธรรมจะช่วยให้คุณเข้าใจว่าทำไมคุณและคนรอบข้างถึงมีความชอบบางอย่างที่ไม่เหมือนกัน และช่วยให้คุณหาทางแก้ไขช่องว่างที่อาจขัดขวางการทำงานร่วมกับผู้ที่มีภูมิหลังต่างกันได้

เมื่อคุณใช้เวลาไตร่ตรองถึงความเชื่อ ค่านิยม และทิศทางในวัฒนธรรมของคุณ ความรู้สึกของการเปิดกว้างและความเห็นอกเห็นใจของคุณจะเพิ่มขึ้น การเรียนรู้ที่จะเข้าใจและทำงานร่วมกับผู้คนจากพื้นเพที่แตกต่างกัน ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศจะกลายเป็นเป็นเรื่องง่ายพร้อมให้คุณได้เรียนรู้ไปกับมัน

มาค้นพบวิธีที่ Berlitz สามารถช่วยคุณใช้ประโยชน์จากความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความคล้ายคลึงกันเพื่อสร้างสถานที่ทำงานที่ประสบความสำเร็จและเจริญรุ่งเรืองได้ เรามีโปรแกรมฝึกอบรมด้านวัฒนธรรมที่คุณจะได้เรียนรู้ภาษาไปพร้อมกับวัฒนธรรมจากอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญเจ้าของภาษาของเราได้ เพื่อพร้อมเจรจาดีลธุรกิจที่กำลังมาถึงในไม่ช้า

ที่มา: https://www.berlitz.com/blog/cultural-competence-workplace