คอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็ก

 โปรแกรม Berlitz Kids and Teens ช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านภาษา เปิดโลกทัศน์มุมมอง และยังช่วยให้บุตรหลานของคุณได้มีโอกาสการทำงานที่ดีในอนาคต
 
อีกทั้งจากการค้นคว้าวิจัยยังแสดงให้เห็นว่าวัยเด็กเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการเรียนรู้ภาษา เพราะเด็ก ๆ จะเหมือนกับฟองน้ำที่สามารถซึมซับ และเรียนรู้ภาษาได้เป็นอย่างดี สามารถสื่อสารได้โดยไม่ติดสำเนียง
 
มาดูกันว่าคอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็กเล็กและเด็กโตของเรามีอะไรบ้าง.. 
คอร์สภาษาสำหรับเด็กที่สถาบัน
เหล่าอาจารย์เจ้าของภาษาผ่านการอบรมมาเป็นอย่างดีผู้ซึ่งทุ่มเทการสอนให้กับเด็ก ๆ น้อง ๆ จะได้เรียนแบบตัวต่อตัว (1-1) อาจารย์จะช่วยเสริมสร้างทักษะการฟังและการพูดให้กับน้อง ๆ โดยผ่านบทสนทนาและสื่อการเรียนการสอนที่เหมาะกับอายุเพื่อดึงให้น้อง ๆ มีส่วนร่วมไปกับการเรียน ด้วยน้อง ๆ จะได้รับความใส่ใจแบบเต็มที่จากอาจารย์ โปรแกรมการเรียน Berlitz Kids & Teens นี้ถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เฉพาะของน้อง ๆ เป็นหลัก

เสริมสร้างทักษะเรียนรู้อย่างเป็นธรรมชาติให้กับบุตรหลาน

ประโยชน์ของการสื่อสารได้สองภาษานั้น เป็นการพัฒนากระบวนความคิด เปิดมุมมองโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น และเพิ่มโอกาสการทำงาน การให้น้อง ๆ ได้เรียนรู้ภาษาใหม่ ๆ เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อรับความสำเร็จในอนาคต
จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเรียนภาษาที่สองนั้นช่วยพัฒนากระบวนความคิดโดยรวม นอกเหนือจากการเรียนพูด อ่าน และเขียน แล้วยังช่วยให้น้อง ๆ มีผลการเรียนที่ดีขึ้นด้วย มีทักษะการคิดเชิงวิเคราะห์ แก้ปัญหาและภาวะทางอารมณ์ ที่ยืดหยุ่น นอกจากนี้คลาสเรียนของเรายังสนุกและมีการโต้ตอบกันตลอดเวลา ทำให้น้อง ๆ ได้มีส่วนร่วมและเรียนผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย
คอร์สเรียนภาษาสำหรับเด็กแบบตัวต่อตัวประกอบไปด้วย:
- คอร์สเรียนภาษาแบบตัวต่อตัวสำหรับน้อง ๆ วัย 4–17 ปี
- คอร์สเรียนมีการปรับให้เหมาะกับทักษะระดับของภาษา เป้าหมาย และระยะเวลา
- เรียน 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 2 คาบต่อครั้ง คาบเรียนละ 40 นาที น้อง ๆ จะได้เรียนกับอาจารย์ 1-1 ที่สาขาของ Berlitz

กรอกข้อมูลเพื่อรับรายละเอียด

เว็บไซต์นี้ได้รับการคุ้มครองโดย reCAPTCHA และมีการนำนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Google และข้อกำหนดในการใช้บริการมาใช้